Deelnemen

Het bestuur van de Stichting stuurt in de eerste of tweede week van januari van elk kalenderjaar de deelnemers van de laatste drie gehouden Rally’s (2017, 2016 en 2015) een uitnodigingsbrief. Ingeschrevenen, die de laatste drie jaren niet hebben deelgenomen, worden uit het bestand verwijderd. Bij de uitnodiging zit een inschrijfformulier, dat zo spoedig mogelijk dient te worden ingezonden. Op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren worden namelijk de startnummers uitgegeven, tot het quotum is bereikt.

Maximaal kunnen 400 auto’s en 200 motoren worden ingeschreven. Deelnemers die te laat hun inschrijfformulier hebben geretourneerd, worden op een reservelijst geplaatst en blijven in het bestand van de stichting staan en ontvangen het jaar daarop weer een uitnodiging met inschrijfformulier.

Heeft u niet eerder deelgenomen aan de Elf Steden Oldtimer Rally, dan kunt u zich inschrijven via telefoonnummer 0516-432907 en worden opgenomen in het bestand. Alleen auto’s en motoren t/m 1949 kunnen meedoen aan de rally.

*** LET OP: De inschrijving voor auto's is gesloten. Voor motoren zijn nog enige plaatsen beschikbaar *** 


Elf Steden Oldtimer Rally

Verlaat 4
8428 RS Fochteloo

Klik hier voor meer contactgegevens